Podmínky užití webového rozhraní

Jednoduchá pravidla, která vám pomůžou používat tento web správně.

Nacházíte se na webových stránkách www.kurzysusmevem.cz (dále jen Web), které provozuje společnost S ÚSMĚVEM s.r.o., IČ: 04091060, se sídlem č.p. 501, 742 73 Veřovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62327, zastoupena Danielem Križákem, Lukášem Kochrdou a Janem Tipmannem, jakožto jednateli (dále jen Provozovatel) na doméně https://www.kurzysusmevem.cz (dále jen Doména). Ve vztahu k Provozovateli jste přitom v rámci těchto podmínek užití považováni za uživatele (dále jen Uživatel).

Návštěvou a následným pokračováním v používání tohoto Webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami užití, a to bez výjimek.

Odpovědnost

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webu nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání Webu dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na Web, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit Provozovateli škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na Webu může dojít k opuštění Webu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

I přesto, že Provozovatel zajištění přesnosti informací na Webu věnoval maximální péči, je Web provozován bez jakékoliv záruky dostupnosti, přesnosti, úplnosti a aktuálnosti uvedených informací, funkčnosti, vhodnosti uvedených informací a doporučení. Provozovatel výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za přímou či nepřímou, náhodnou, následnou nebo jakoukoliv jinou škodu spojenou s Vaším přístupem na Web.

Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah či informace zveřejněné na dalších webových stránkách, nebo v dalších zdrojích, na které může být na Webu odkazováno.

Veškeré informace uvedené na Webu jsou pouze informativního charakteru a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za úspěchy či neúspěchy, které pro Vás na základě získání těchto informací plynou.

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Zásady zpracování osobních údajů.

Autorská práva

Na veškerý obsah Webu se vztahují autorská práva a jakékoliv další šíření tohoto obsahu bez předchozího souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno a může být stíháno.

Obsah Webu (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem Provozovatele nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webu.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.